Ansøg fonden

Retningslinjer for støtte til fonden

 1. Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Dronninglund Sparekasses virkeområde.
 2. Fonden yder som udgangspunkt ikke støtte til ansøgninger fra områder, der i forvejen er omfattet af Sparekassen Danmarks øvrige fonde, andre betydende fonde eller større arrangementer, som understøtter det pågældende område. Dog indgås gerne et samarbejde med andre fonde om større projekter.
 3. Støtte gives ikke til rent kommercielle formål, og fonden yder kun undtagelsesvis støtte til enkeltpersoner.
 4. Undtaget er også formål, som der er afsat offentlige midler til, ligesom støtte til religiøse eller politiske aktiviteter ikke vil finde sted.
 5. Som hovedregel ydes kun støtte til tidsmæssigt afgrænsede projekter eller formål. Det vil være undtagelsen, da der ydes driftsstøtte til igangværende formål.
 6. Desuden vil det være undtagelsen, at der ydes støtte til rejseformål, herunder studier.
 7. Ved ydelse af støtte skal modtager sikre, at formålet eller projektet er person- og miljøsikret på bedst mulig måde.
 8. Ved støttede anlæg og projekter, der kræver fremtidig vedligeholdelse, skal denne sikres bedst muligt. Dette gælder også arealmæssigt, beplantning med mere.
 9. Fonden uddeler midler på baggrund af ansøgninger og egne initiativer.
 10. Fonden kan forlange regnskab for anvendelse af uddelte midler
 11. Ansøgningen foregår digitalt. Du kommer frem til login-siden, når du har indtastet det postnr., hvor pengene vil gøre gavn.
 12. Fonden holder normalt møde en gang i kvartalet – marts, juni, september og december, hvor der tages stilling til ansøgninger. Ansøgningsfrister for disse møder kan ses herunder.

  Ansøgningsfrister
Fondens møder:Ansøgningsfrister:
Marts:1. marts
Juni:1. juni
September:1. september
December:1. december

Indtast dit postnummer for at fortsætte med ansøgningen


Fonden vil gerne sikre, at din ansøgning og gode arbejde ikke er spildt. Indtast postnummer for det område ansøgningen vedrører i feltet nedenfor for at se, om fonden uddeler i området.

navigate_next