Fondens bestyrelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer, der varetager den overordnede ledelse af alle fondens anliggender.

Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens bestemmelser til at opfylde fondens formål.

Bestyrelsens sammensætning

Villy Sørensen (formand)9330 Dronninglund
Martin Danielsen (næstformand)9230 Svenstrup J.
Jesper Nielsen9330 Dronninglund
Inge Møller Ernst9330 Dronninglund
Henrik Steen9330 Dronninglund
Asbjørn Hansen Voerså, 9300 Sæby
Erik FrederiksenFlauenskjold, 9330 Dronninglund
Niels Erik SørensenLangholt, 9310 Vodskov