Fondens historie

Dronninglund Sparekasse blev grundlagt i 1873 og var en selvstændig sparekasse i 146 år frem til fusionen med Sparekassen Vendsyssel den 1. januar 2019. 

Sparekassen havde gennem mange år opbygget en solid egenkapital, og i forbindelse med fusionen blev Dronninglund Sparekasse omdannet til en ikke-erhvervsdrivende fond under navnet Sparekassen Vendsyssels Fond, Dronninglund.

Fonden blev etableret med en egenkapital på 120 millioner kr., der oprindeligt blev placeret i garantbeviser i Sparekassen Vendsyssel.

Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank fusionerede i 2021, og fonden skiftede i denne forbindelse navn til Sparekassen Danmark Fonden Dronninglund.