Om fonden

Dronninglund Sparekasse blev grundlagt i 1873 og var en selvstændig sparekasse i 146 år frem til fusionen med Sparekassen Vendsyssel den 1. januar 2019. 

Sparekassen havde gennem mange år opbygget en solid egenkapital, og i forbindelse med fusionen blev Dronninglund Sparekasse omdannet til en ikke-erhvervsdrivende fond under navnet Sparekassen Vendsyssels Fond, Dronninglund.

Fonden blev etableret med en egenkapital på 120 millioner kr., der oprindeligt blev placeret i garantbeviser i Sparekassen Vendsyssel.

Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank fusionerede i 2021, og fonden skiftede i denne forbindelse navn til Sparekassen Danmark Fonden Dronninglund.

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Dronninglund Sparekasses virkeområde.

Som eksempler på fondens virkeområde kan nævnes:

  • Kultur – i bred forstand som foredrag, kunst, musik og litteratur og andet.
  • Foreninger – eksempelvis pensionister, sport og unge
  • Nyt inden for bæredygtighed, klima og miljø
  • Pædagogiske og/eller sociale formål
  • Byforskønnelse, lokalhistorie og lokalsamfund.

Ovenstående eksempler er ment som inspiration – andre formål inden for fondens overordnede bestemmelse modtages meget gerne.